Amazon Echo สั่งสินค้าเองอัตโนมัติหลังได้ยินเสียงสั่งการจากทีวี

Amazon มีสินค้าตัวหนึ่งคือ Amazon Echo ซึ่งเป็นลำโพงที่มาพร้อมกับบริการผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เสียงสั่งการ Alexa ให้ทำสิ่งต่างๆ รวมถึงสั่งซื้อสินค้าจาก Amazon ได้ด้วย