fbpx

Tag: Alphabet

Alphabet ปลื้ม โปรเจค Loon กระจายสัญญาณเน็ตเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าเดิม

Alphabet เป็นปลื้ม เมื่อบอลลูนของโปรเจค Loon กระจายสัญญาณเน็ตเข้าถึงผู้คนในพื้นที่ห่างไกลได้มากกว่าเดิม

Read more