มือถือแอนดรอยด์ใดๆ ก็สแกนวัตถุแบบ 3D ความละเอียดสูงได้ ด้วย Scandy Pro

การใช้สมาร์ทโฟนสแกนวัตถุต่างๆ ออกมาเป็นโมเดลสามมิตินั้นไม่ใช่เรื่องใหม่  แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการใช้สมาร์ทโฟนสแกนวัตถุสามมิติก็คือเรื่องของคุณภาพกล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆ  ทำให้โมเดลสามมิติที่สแกนออกมาได้นั้นคุณภาพไม่สูงเท่าไหร่นัก