Tag: Prudential

พรูเด็นเชียล จับมือ ทีเอ็มบีและธนชาต และ HREasily ร่วมกันเปิดตัวบริการดิจิทัลด้าน HR แก่กลุ่มธุรกิจ SME

พรูเด็นเชียล นำเสนอแก่ลูกค้ากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของทีเอ็มบีและธนชาต สร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลแบบครบวงจร

Read more

พรูเด็นเชียล เปิดตัวระบบพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ สามารถทราบแบบเรียลไทม์

พรูเด็นเชียล เปิดตัวระบบพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ ชูจุดเด่นลูกค้าสามารถทราบผลการพิจารณารับประกันภัยแบบเรียลไทม์ มุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์แบบใหม่

Read more

AIS ผนึก พรูเด็นเชียล เปิดแอปฯ อัจฉริยะ Pulse นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วย AI

AIS ส่งเสริมคนไทยดูแลสุขภาพ รับชีวิตวิถีใหม่ ผนึก พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวแอปฯ อัจฉริยะ “Pulse” นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วย AI

Read more

พรูเด็นเชียล ผนึกกำลังร่วมใจกับ เอไอเอส มอบกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 ฟรี!

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมใจกับ เอไอเอส มอบกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 ฟรี! แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มจิตอาสาที่เสียสละ พรูเด็นเชียล ร่วมมือกับ เอไอเอส  ผู้นำด้านการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำมีความห่วงใย และพร้อมดูแลลูกค้าให้อุ่นใจยิ่งกว่าเดิม มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองกรณีไวรัสโคโรนา ฟรี! 30 วัน แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มจิตอาสาที่เสียสละผนึกกำลังเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “นักรบเสื้อเทา” ปฏิบัติงานในฐานะทีมงานด่านหน้า คัดกรองกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจหลักของ พรูเด็นเชียล และเอไอเอส ...

Read more

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวบริการ เคลมออนไลน์ (e-Claims)

มอบบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยกระดับความสะดวกสบายเพื่อลูกค้าด้วยการเปิดตัว "บริการเคลมออนไลน์" หรือ “e-Claims”

Read more