พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวบริการ เคลมออนไลน์ (e-Claims)

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัล ยกระดับความสะดวกสบายเพื่อลูกค้าด้วยการเปิดตัว “บริการ เคลมออนไลน์” หรือ “e-Claims”

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ถือกรมธรรม์ของพรูเด็นเชียล ประเทศไทยสามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพออนไลน์ (ค่าชดเชยรายวัน และค่ารักษาพยาบาล) ผ่านบริการ PRUConnect หรือเมนู “บริการ เคลมออนไลน์” หรือ “e-Claims”  ในแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE)  พรูเด็นเชียล ประเทศไทย  ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มเติมช่องทางการเรียกร้องสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็น การนำส่งด้วยตนเอง ผ่านไปรษณีย์ หรือผ่านการบริการจากตัวแทนผู้ขาย

ทั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทยจะยังคงมุ่งลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา และสร้างสรรค์ระบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานใหม่ ๆ ในอนาคต”

ในการใช้  “บริการเคลมออนไลน์”  เพียง  Add Line : Prudential Thailand Account  และดำเนินการตามขั้นตอน ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเรียกร้องสินไหมสุขภาพ ค่าชดเชยรายวัน ลูกค้าสามารถยื่นสำเนาเอกสารผ่านระบบ โดยไม่ต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด  ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาสินไหม โดยสามารถจ่ายสินภายในระยะเวลาเพียงสามวันภายหลังการอนุมัติ สำหรับในกรณีที่ลูกค้าเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล จะต้องนำส่งต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมายังบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

Prudential e-Claims covid-19 เคลมออนไลน์

เพื่อการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส (โควิด-19) พรูเด็นเชียล ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในช่วงระยะเวลานี้ นอกจากจะสามารถติดต่อมายังศูนย์บริการลูกค้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1621 ได้ตามปกติแล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านบริการ  “พรูแชทบอท” (PRUChat Bot) ในแอปพลิเคชัน “ไลน์” หรือผ่านเฟซบุ๊ก พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ยังสามารถ ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ผ่าน “โมบาย แบงกิ้ง แอปพลิเคชัน” (Mobile Banking Application) ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือ Barcode ที่ปรากฏในใบเตือนชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือใน SMS จากนั้นคลิก “ชำระเงิน” ลูกค้ายังคงสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่ายของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล เพียงยื่น พรูแคร์การ์ด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถใช้บริการได้เลย

หากต้องการทราบ ข้อมูล ข่าวสาร หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.prudential.co.th