Tag: Grandpa

คุณตา Pokémon Go อัพเลเวล! เพิ่มสมาร์ทโฟนบนจักรยานเป็น 64 เครื่อง!

Chen San-yuan ชาวไต้หวัน คุณตาที่รักในเกม Pokémon Go ได้ทำการพัฒนาจักรยานของเขา โดยเพิ่มจำนวนสมาร์ทโฟนเป็น 64 เครื่อง ติดตั้งไว้ในทางด้านหน้าจักรยานของเขา

Read more