Home Tags Analytics Chainalysis

Tag: Analytics Chainalysis

ผลวิจัยเผย การใช้ bitcoin จ่ายเงินลดลง 80% เหตุเสียความนิยมจากแบรนด์ใหญ่

บริษัท Analytics Chainalysis ที่การชำระเงินด้วย bitcoin ลดลง 80% เพราะ bitcoin เริ่มจะเสียความนิยมจากผู้รับการชำระเงินรายใหญ่ และประเด็นเรื่องความผันผวนของค่าเงิน
- Advertisement -

บทความล่าสุด