Home Tags 3D Mapping

Tag: 3D Mapping

ชายคนนี้สร้างแผนที่สามมิติด้วยรูปถ่ายจากโดรน!

ในปัจจุบันโดรนได้มีราคาถูกลงเรื่อยๆ พร้อมกับสมรรถภาพที่สูงขึ้น ทำให้มีการนำโดรนไปทำสิ่งต่างๆ กันอย่างมากมาย เช่นการถ่ายภาพมุมสูง, การส่งสินค้า, หรือในกรณีนี้คือการทำแผนที่สามมิติ!
- Advertisement -

บทความล่าสุด