Tag: Xiaomi Mi 9T

พบข้อมูล Xiaomi Mi 9T ที่อาจเป็น Mi 9 Pro ผ่านการรับรองในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย

พบรายชื่อสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 9T ผ่านการรับรองจากหน่วยงานในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย จากการคาดเดา มีความเป็นไปได้ที่มันจะมาเป็น Mi9 Pro ก็เป็นได้

Read more