Tag: US SEC

Elon Musk โดนปรับ 20 ล้านดอลล่าร์ แถมลาออกจากบอร์ดบริหาร Tesla

Elon Musk เข้ายื่นยอมความกับทาง US SEC พร้อมทั้งโดนค่าปรับจากประเด็น tweet ก่อนหน้านี้ อีกทั้งโดนปรับกว่า 20 ล้านดอลล่าร์

Read more