NIA และ HUAWEI พัฒนากำลังคน บ่มเพาะสตาร์ทอัพ โชว์ผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G

NIA และ HUAWEI Thailand เปิดกิจกรรม DEMO DAY ในงาน Startup Thailand Club ครั้งที่ 6 หัวข้อ 5G Technology ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์

NIA ร่วมสมาคมเฮลธ์เทค เปิดระบบมอนิเตอร์อาการผู้ป่วยโควิดสีเขียว ผ่านระบบไลน์โอเอ

NIA ร่วมสมาคมเฮลธ์เทค เปิดระบบมอนิเตอร์อาการผู้ป่วยโควิดสีเขียว รักษาตนเองที่บ้านผ่านระบบไลน์โอเอ ใช้จริงแล้วในโรงพยาบาล 50 แห่ง

NIA ร่วมมือ กกพ. เปิดวิชาการจัดการขยะออนไลน์ ปั้นเด็กมัธยมโรงเรียน 50 แห่ง

NIA รุกความร่วมมือ กกพ. เปิดวิชาการจัดการขยะออนไลน์ นำร่องปั้นเด็กมัธยมโรงเรียน 50 แห่งสู่นวัตกรผู้พัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดตัวโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า หรือ The Electric Playground โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา รวมถึงคุณครูให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี พร้อมแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเป็นทางออกและตัวเลือกที่จะช่วยจัดการและลดปริมาณขยะที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำร่องใน 50 โรงเรียน จาก 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภูเก็ต และขอนแก่น รวมนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกว่า 10,000 ราย อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะมีการเฟ้นหานวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อรับการลงทุนจากผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หรือกองทุนที่สามารถร่วมลงทุน ตลอดจนคัดเลือกทีมเพื่อไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ในต่างประเทศ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า NIA มีนโยบายส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนวัตกร สตาร์ทอัพ รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านหลักสูตร STEAM4INNOVATOR การจัดกิจกรรมประกวด พร้อมด้วยความร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และอื่นๆ ในการยกระดับเยาวชนให้ได้รู้จักกับการทำนวัตกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่า-คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ล่าสุดจึงได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า” (The Electric Playground) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนคุณครู ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนที่สนใจให้ได้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้าด้วยการให้ความรู้ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตนวัตกรรมจัดการปัญหาขยะที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าจับตาทั่วโลก ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The […]

NIA พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารด้วย DeepTech แนะภาคผลิต – สตาร์ทอัพใช้ 9 นวัตกรรม

NIA เร่งพาไทยพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารด้วย “ดีพเทค” แนะภาคผลิต – สตาร์ทอัพใช้ 9 นวัตกรรมตอบดีมานด์ผู้บริโภคหลังเปิดประเทศ

NIA ประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีคแห่งปี 2563

NIA ประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีคแห่งปี 2563 ระดับมหาวิทยาลัย หลังเปิดมิติใหม่แห่งการ Pitch ธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศกว่า 400 ทีม