Home Tags Investor

Tag: investor

นักลงทุนใจดี นำกำไรจากหุ้น GameStop ซื้อ Nintendo Switch บริจาคโรงพยาบาลเด็ก

มีนักลงทุนไม่ประสงค์เปิดเผยตัวตนนำกำไรที่ได้จากหุ้น GameStop มาซื้อเครื่องเกม Nintenso Switch และเกมอื่นๆ เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลเด็ก
- Advertisement -

บทความล่าสุด