Tag: HTTP

เจ้าของเว็บโวย Firefox เตือนล็อกอินไม่ปลอดภัย ย้ำเว็บมีความปลอดภัยแน่นหนา, ต่อมาเว็บถูกแฮ็ก

ฟีเจอร์ใหม่อย่างหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Firefox 52 นั่นคือเมื่อเบราเซอร์พบว่าผู้ใช้กำลังจะล็อกอินผ่าน HTTP ธรรมดา (ไม่ใช่ HTTPS) ตัวเบราเซอร์จะขึ้นแจ้งเตือนที่ฟอร์มล็อกอินนั้นๆ ว่าไม่ปลอดภัยที่จะล็อกอิน แล้วมันก็มีเรื่องขึ้นมาว่าผู้ดูแลเว็บไซต์ OilAndGasInternational.com ได้มาโวยใน Bugzilla (ระบบแจ้งบั๊กของ Firefox -- ปัจจุบันลิงค์ดังกล่าวถูกปิดกั้นการเข้าถึงโดยสาธารณะแล้ว) ถึงฟีเจอร์ดังกล่าว  โดยระบุว่าการขึ้นเตือนนั้นเป็นการแจ้งเตือนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางเว็บไซต์ ...

Read more