ePac สร้างสถิติการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วย HP Indigo 20000

ePac ผู้นำด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องพิมพ์ HP Indigo ทำลายสถิติการพิมพ์ระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นปี 63 ด้วยเครื่อง HP Digital Indigo 20000