Tag: FODI

FODI ที่ตั้งโทรศัพท์แบบพับได้ พกพาง่ายไปได้ทุกที่

หากคุณเป็นคนที่พกอุปกรณ์หลายชิ้นเวลาออกไปข้างนอก เมื่อถึงเวลาที่จะต้องอุปกรณ์อะไรสักอย่างก็ต้องใช้เคสที่มีฝาพับตรงรุ่น ซึ่งนอกจากจะต้องซื้อหลายรุ่นแล้วยังมีฝาปิดหน้าจอคอยกวนใจเวลาที่ไม่ได้ใช้ตั้งหน้าจออีกด้วย FODI คือกระดาษพับที่นำแนวคิดมาจากเทคนิคการพับกระดาษ Origami ของญี่ปุ่นมาออกแบบที่ตั้งโทรศัพท์แบบพับได้ FODI มีความบางเพียง 1 มิลลิเมตร ทำให้สามารถพกพาได้ง่าย รวมถึงสามารถพับเป็นรูปแบบต่างๆหลากหลายรูปแบบเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะตั้งโทรศัพท์, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊คหรือ Nintendo Switch สำหรับใครที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของ FODI ...

Read more