Tag: Color Filter

OnePlus เตรียมปล่อยอัพเดต ปิดการใช้งานฟิลเตอร์ Photochrom ถ่ายทะลุวัตถุ

OnePlus เตรียมอัพเดตเพื่อปิดการใช้งานฟิลเตอร์ Photochom ที่ถ่ายทะลุวัตถุได้ใน OnePlus 8 Pro เนื่องจากมีผู้ใช้รู้สึกไม่สบายใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว

Read more

OnePlus 8 Pro สามารถใช้ฟิลเตอร์ Photochrom ถ่ายภาพทะลุวัตถุได้!

กล้อง Color Filter ของสมาร์ทโฟน OnePlus 8 Pro มีฟิลเตอร์ Photochrom ที่สามารถทำให้มองทะลุผ่านอุปกรณ์เข้าไปเห็นส่วนประกอบภายในเหมือนการเอกซเรย์

Read more