Tag: BankMyCell

สาวกเริ่มส่ายหน้า! ร้านรับเทิร์นมือถือเผย brand loyalty ของ iPhone ต่ำสุดในรอบ 8 ปี

ร้านรับซื้อ/แลกเปลี่ยนมือถือ เผยว่า ระดับความจงรักภักดี (brand loyalty) ของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน iPhone ลดลงถึง 15% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011

Read more