fbpx

Tag: androind

Google เตรียมให้ผู้ใช้งาน ได้ทดลองใช้ Android Nougat 7.1.2 เร็วๆนี้

เหลือเชื่อ Google ปล่อย Android Nougat 7.1.2 (Beta) มาให้ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนของกลูเกล เช่น PIXEL และ PIXEL XL ได้ทดลองใช้กันแล้วโดยคาดว่าทางกลูเกิลจะเปิดให้กลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนบนระบบแอนดรอยอื่นๆได้ทดลองใช้ Android Nougat 7.1.2 (Beta) ในอีกราวๆ 2-3 เดือน ในเวอร์ชั้นนี้ทาง ...

Read more