Home Tags AAT

Tag: AAT

Facebook เสริม AI ในฟีเจอร์ บรรยายรูปภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

Facebook พัฒนาต่อเนื่องเสริม AI ฟีเจอร์ข้อความกำกับภาพ หรือ Automatic Alt Text สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาและผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
- Advertisement -

บทความล่าสุด