รายการล้ำหน้าโชว์ ตอนที่ 160 วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการล้ำหน้าโชว์ ตอนที่ 160 วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560


ช่วงที่ 1
Trend it 2018

1) Ai ปี2017 แค่เป็นจุดเริ่มต้น ปีหน้า 2018 Ai จะถูกนำไปใช้ในอีกหลายๆ เรื่อง เช่น
– การจราจร vehicle-to-vehicle communication Honda Safe Swarm
– Denso จับมือ Toyota ทดสอบการประมวลผลข้อมูลจราจรในไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม
– ปัญญาประดิษฐ์บุกโรงงาน
– ระบบ AI ของกูเกิล ช่วย NASA ค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกเพิ่มอีก 2 ดวง
– Smart Building ** มีภาพอินเสริตมั้ยโก๋ ** บี โก๋กำลังนั่งเครื่องกลับ ส่วนนี้น่าจะต้องเติมพรุ่งนี้สายๆ INTEL ทำวีดีโอ Demo อาคารที่ใช้ IoT มาผสม
2) เปลี่ยนจาก BYOD เป็น BYOA
3) คำสั่งเสียงจะมีบทบาทมากขึ้น คนจะเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งอะไรน้อยลง

ช่วงที่ 2
Security Trend 2018
– Zero trust Security Model Come Backs
– Deception Technology for Iot Devices
– AI จะถูกนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมว่าเป็น Activity จริงๆ หรือ เป็น Hacker
– มีการนำเอาหุ่นยนต์มาวิเคราะห์ Threat และป้องกัน เพื่อลดภาระแทนผู้ดูแลระบบ
– Blockchain จะเป็นแปรสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้รู้ว่า ไม่มีใครมาแก้ไขข้อมูลได้

ช่วงที่ 3
Trend Smartphone 2018 โดยปีเตอร์กวง ควงมือถือ

ช่วงที่ 4
Techoffside’s choice
smartphone
Gadget
App
ที่พิธีกรชอบในปี 2017