fbpx

Tag: Zowie

BenQ ขยายแบรนด์ ZOWIE สู่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

เบ็นคิว (ประเทศไทย) แนะนำสินค้ากลุ่มอีสปอร์ตเกมมิ่งเกียร์ ภายใต้แบรนด์ ZOWIE จับมือกับร้าน G-Speed Living Plus เพื่อตอบโจทย์ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

Read more