Tag: Xiaomi Youpin

Xiaomi HIMO K1 หมวกกันน็อครุ่นใหม่ ผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน!

ตอนนี้ E-Bike นั้นกำลังเป็นที่นิยมในประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ทาง Xiaomi ได้เปิดตัวหมวกกันน็อครุ่นใหม่ HIMO K1 เพื่อช่วยให้นักปั่นปลอดภัยมากขึ้น

Read more

Xiaomi Airmotion Woobi Play F95 หน้ากากกรอง 4 ชั้น จัดการเชื้อโรคและ PM2.5

Xiaomi Youpin ออกสินค้าใหม่ในช่วง COVID-19 ระบาด อย่างหน้ากากป้องกัน Airmotion Woobi Play F95 ที่มีตัวกรอง 4 ชั้น ซึ่งป้องกันเชื้อโรคและ PM2.5 ได้

Read more