Tag: Wiko View XL

Wiko View Series 3 รุ่น ปรับราคาใหม่ ถูกและคุ้มยิ่งกว่าเดิม

Wiko (วีโก) สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศส ปรับราคาใหม่ เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Wiko View Series ทั้ง 3 รุ่น คือ Wiko View Prime, Wiko View XL และ Wiko View ในราคาสุดพิเศษกว่าใคร

Read more