Tag: VOGUE

HUAWEI x VOGUE ถ่ายภาพแฟชั่นร่วมกันอีกครั้ง ด้วย HUAWEI P40 Pro 5G

HUAWEI x VOGUE กลับมาสร้างปรากฎการณ์ถ่ายภาพแฟชั่นเซตด้วยสมาร์ทโฟนอีกครั้ง ด้วย P40 Pro 5G ภายใต้แนวคิด “Salute to Classic” สะท้อนความคลาสสิกเหนือกาลเวลา

Read more