Tag: Video Content

Audio-Technica ATR3350xiS ไมโครโฟนระบบเสียงรอบทิศทาง ตอบโจทย์งานวีดีโอและบันทึกเสียงทุกรูปแบบ

แนะนำ Audio-Technica ATR3350xiS ไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อ คุณภาพเสียงระดับสูง เหมาะสำหรับงานด้านวิดีโอและการบันทึกเสียงทุกรูปแบบ

Read more