Tag: vehicle

EU ออกกฎ รถยนต์ไฟฟ้า ต้องมีเสียงเครื่องยนต์หลอกๆ เวลาวิ่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

สหภาพ EU ของเหล่านานาประเทศในทวีปยุโรป ออกกฎใหม่ บังคับให้ รถยนต์ไฟฟ้า ต้องมีเสียงดังออกมา เวลาที่ตัวรถกำลังวิ่ง เพื่อบอกให้คนอื่นรู้ ป้องกันอุบัติเหตุ

Read more