Tag: us license

ทรัมป์ ส่งท้ายก่อนหมดวาระ สั่งยกเลิกใบอนุญาตส่งสินค้าให้ Huawei งานนี้ Intel โดนด้วย

ฝ่ายบริหารของทรัมป์แจ้งต่อซัพพลายเออร์รายต่างๆ ของ Huawei รวมถึง Intel ว่ากำลังเพิกถอนใบอนุญาตและปฏิเสธคำขอใบอนุญาตติดต่อการค้ากับ Huawei

Read more

Qualcomm ยื่นขอใบอนุญาตจัดหาชิปให้ Huawei กับทางการสหรัฐฯ แล้ว

มีการยืนยันแน่นอนแล้วว่า ทาง Qualcomm ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ได้ยื่นขอใบอนุญาตกับทางการสหรัฐฯเพื่อขอใบอนุญาตในการจัดหาชิปให้กับทาง Huawei

Read more

สหรัฐฯ ปลดล็อค! ประกาศอนุญาตบริษัทอเมริกันทำการค้ากับ Huawei ได้แล้ว

รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศอย่างเป็นทางการ ต่อใบอนุญาตทำการค้าให้กับ Huawei กับบริษัทคู่ค้าของอเมริกาเจ้าต่างๆ ได้ต่อไป แต่จะยังอยู่ในบัญชีดำ

Read more