Lenovo Legion 7i Lenovo Legion 7i Lenovo Legion 7i

Tag: us china trade ware

สหรัฐอาจชะลอปลดล็อค Huawei หลังรัฐบาลจีนไม่ตอบสนองข้อตกลงซื้อผลผลิตสหรัฐฯ

ไม่ทันจะได้กลับไปคลี่คลายปมโดนแบนอเมริกา อาจมีเหตุต้องชะงักอีกแล้ว สำหรับ Huawei หลังรัฐบาลจีนไม่ซื้อผลผลิตจากอเมริกาเพิ่มตามข้อตกลง

Read more

iPhone รุ่นใหม่ราคาจะสูงขึ้น เพราะสหรัฐเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากจีนแพงขึ้น 10%

ประธานาธิบดี Donald Trump ทวีตบอก เตรียมขึ้นนภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 10% เริ่ม 1 กันยายน นี้ ซึ่งกระทบ iPhone แน่นอน

Read more

Amazon อาจจะได้รับผลกระทบ จากการปรับภาษีนำเข้าสินค้าจีนของรัฐบาลสหรัฐฯ

การขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนใหม่ของ Donald Trump สุดท้ายอาจกลายเป็นผลเสียต่อยักษ์ใหญ่ E-Commerce อย่าง Amazon เพราะราคาสินค้าจะแพงและขายยากขึ้น

Read more