UnionPay ยกระดับบริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์แนชั่นแนล ยกระดับบริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ สนับสนุนให้ผู้บริโภคและธุรกิจไทยเปิดรับการชำระเงินแบบดิจิทัลในระยะยาว