หัวเว่ยจับมือยูเนสโก เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 จากโครงการ Learn ON

หัวเว่ยจับมือยูเนสโก จัดสัมมนาผ่านเว็บไซต์ด้านการศึกษาออนไลน์ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 จากโครงการ Learn ON