Tag: tariff

Amazon อาจจะได้รับผลกระทบ จากการปรับภาษีนำเข้าสินค้าจีนของรัฐบาลสหรัฐฯ

การขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนใหม่ของ Donald Trump สุดท้ายอาจกลายเป็นผลเสียต่อยักษ์ใหญ่ E-Commerce อย่าง Amazon เพราะราคาสินค้าจะแพงและขายยากขึ้น

Read more