fbpx

Tag: Spectrum 5G

เกาหลีใต้เริ่มโครงการ Data Discount มอบส่วนลดแพคเก็จมือถือสำหรับผู้สูงอายุ

เกาหลีใต้ประกาศเริ่มโครงการ Mobile Data Discount มอบส่วนลดค่าบริการมือถือสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้ง 65 ปีขึ้นไปและได้รับเงินบำนาญจำนวนกว่า 1.74 ล้านคน

Read more