Xiaomi ขึ้นเป็นผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนถึง 12 ประเทศ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021

เว็บไซต์ Xiaomi พึ่งออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า บริษัทได้ขึ้นเป็นผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนกว่า 12 ประเทศทั่วโลก ในไตรมาสแรกของปี 2021 นี้

คาดปีนี้ Xiaomi จะขึ้นเป็น อันดับ 3 ผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลก

Strategy Analytics เผยรายงานวิจัย ตลาดสมาร์ทโฟนจะฟื้นตัวหลัง COVID-19 ในปีนี้ และ Xiaomi จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนอันดับ 3 ของโลก