fbpx

Tag: Smart Board

Altron เปิดตัว กระดานอัจฉริยะ 4 in 1 เพื่อการประชุมยุคดิจิตอล

อัลทรอน กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard) ตอบโจทย์การประชุมทุก ๆ รูปแบบ อัพเกรดสู่ขั้นกว่าของการประชุม (Smart Meeting Room) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Read more