fbpx

Tag: SLO

พบกับ SLO กล้องถ่ายรูปที่สร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์สามมิติในทุกส่วน

กล้องถ่ายรูปจากเครื่องพิมพ์สามมิติไม่ใช่เรื่องใหม่  เราสามารถหาแบบกล้องถ่ายรูปมาพิมพ์สามมิติได้ไม่ลำบากนัก  แต่กล้องเหล่านั้นมักมีข้อจำกัดร่วมกันอย่างหนึ่งคือชิ้นส่วนบางชิ้น  เช่นพวกสปริง  ชุดม่านรูรับแสง  หรือเลนส์  ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เอง SLO เป็นกล้องถ่ายรูปตัวแรกที่พิมพ์ขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติทั้งหมด  รวมถึงส่วนอย่างม่านรูรับแสง  หรือแม้แต่ชิ้นเลนส์ก็ยังพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ  ซึ่งกล้องตัวนี้ถูกออกแบบโดยนาย Amos Dudley กล้องตัวนี้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Form 2 SLA 3D Printer ซึ่งรองรับการใช้เรซินหลายประเภทในการพิมพ์  โดยในการพิมพ์ตัวโครงต่างๆ ...

Read more