Tag: SEC

Elon Musk โดนปรับ 20 ล้านดอลล่าร์ แถมลาออกจากบอร์ดบริหาร Tesla

Elon Musk เข้ายื่นยอมความกับทาง US SEC พร้อมทั้งโดนค่าปรับจากประเด็น tweet ก่อนหน้านี้ อีกทั้งโดนปรับกว่า 20 ล้านดอลล่าร์

Read more

Airbnb เข้าพบ SEC เสนอให้หุ้นบริษัทแก่ Host เป็นการตอบแทน

Airbnb เข้าพบคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เสนอเงื่อนไขการให้หุ้นบริษัทแก่ Host เป็นการตอบแทน

Read more