Tag: seaweed pods

แคปซูลน้ำดื่มผลิตจากสาหร่าย ลดขวดพลาสติกในงานวิ่ง London Marathon

งานวิ่ง London Marathon 2019 ได้ทดลองเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใส่น้ำมาใช้ลูกบอลน้ำที่สกัดมาจากสาหร่ายให้นักวิ่งกินระหว่างวิ่ง ลดจำนวนขยะจากขวดพลาสติกจำนวนมาก

Read more