Tag: Robin

Robin – สมาร์ทโฟนระบบคลาวด์เต็มรูปแบบโดยอดีตทีมงาน Google และ HTC

"Robin" สมาร์ทโฟนระบบ Android ที่ชูความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นในเรื่องของการใช้ระบบคลาวด์สำหรับสำรองข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด โดยจะให้พื้นที่สำหรับสำรองข้อมูล 100 GB ตลอดอายุการใช้งาน

Read more