Tag: Rank Mode

Valorant จะนำ Rank Mode กลับมาเร็ว ๆ นี้ พร้อมการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

Valorant ในช่วง CBT ที่ผ่านมานั้นอันดับสูงสุดใน Rank เรียกว่า Valorant แต่หลังจากการอัพแพท 1.02 มันจะถูกเรียกว่า Radiant แทน ง่ายต่อการแยกแยะผู้เล่นระดับสูง

Read more