Tag: Pride

Tinder ปล่อยฟีเจอร์ฉลองเดือน Pride ตอบรับความหลากหลายทางเพศในไทย

Tinder ปล่อยฟีเจอร์ฉลองเดือน Pride ตอบรับความหลากหลายทางเพศในไทย เผย 1 ใน 5 ของผู้ใช้ทั่วโลกคือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

Read more