Ninja Van ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตขึ้นในประเทศไทยอีก 300% ในปีนี้

Ninja Van พิ่มจำนวนพนักงานขึ้นเป็นสองเท่าในปีนี้ รวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมในด้านบริการต่าง ๆ แก่ผู้ส่งสินค้าและลูกค้า

Ninja Insider เครื่องมือเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

Ninja Van ผู้นำบริการโลจิสติกส์เปิดตัว Ninja Insider เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่ช่วยปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจมีการขนส่ง

Ninja Van ปลื้ม ยอดขนส่งพัสดุ เพิ่มขึ้น 4 เท่าทะยาน 300 % ในปี 2563

Ninja Van ปลื้มยอดขนส่งพัสดุทะยาน 300 % ในปี 2563 เทคโนโลยี และ คู่ค้าช่วยขับเคลื่อนการเติบโต ในประเทศไทย ด้วยปริมาณพัสดุเพิ่มขึ้น 4 เท่า