สมาคม GSM ระบุ คลื่น 3500 MHz จะช่วยปลดล็อก 5G ให้ไทยก้าวสู่ความล้ำหน้าในโลกดิจิทัล

ประเทศไทยในช่วงเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กสทช. จับมือ รพ.ศิริราช หัวเว่ย นําร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ พัฒนาสู่ Smart Hospital

กสทช. จับมือ รพ.ศิริราช หัวเว่ย ดําเนินโครงการรถอัจฉริยะไร้คนขับเพื่อยกระดับการแพทย์ของประเทศไทยสู่ยุค 5G เพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ Smart Hospital