HUAWEI นวัตกรรมที่ยั่งยืนจะช่วยในการสร้างโครงข่าย 5G ที่ดีที่สุด

HUAWEI เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเทรนด์ 5G ที่น่าจับตา ในหัวข้อ “การสร้างโครงข่าย 5G ที่ดีที่สุดด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืน

MDES มุ่งดันไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน ร่วมมือภาคเอกชน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในเวทีสัมมนา MWC Shanghai 2021

MDES เผยแม่บทแห่งชาติ มุ่งดันไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนในเวทีสัมมนาระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย MWC Shanghai 2021