Home Tags Mixed Reality glass

Tag: Mixed Reality glass

แว่นตา Nreal Light Mixed Reality เปิดตัวในเกาหลี รองรับใช้งานร่วมสมาร์ทโฟน

Nreal เปิดตัวแว่น Light Mixed Reality ชาวเกาหลีสามารถสั่งซื้อ Light ล่วงหน้าได้ และ “U+Real Glass” เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบนเครือข่าย LG Uplus

“Jio Glass” แว่นตา Mixed Reality โดย Reliance Jio บริษัทเทคโนโลยีจากอินเดีย

Reliance Jio ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของอินเดีย ได้ประกาศเปิดตัวแว่นตา Mixed Reality (MR) ชื่อว่า Jio Glass โดยใช้เทคโนโลยีที่ทางบริษัทคิดค้นขึ้นเอง
- Advertisement -

บทความล่าสุด