Tag: Mi Box

กล่องทีวี Mi Box ของ Xiaomi โผล่ขายในวอลมาร์ทราคา $69

ย้อนไปที่งาน Google I/O เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ทาง Xiaomi ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์กล่อง Set-top-box ของตัวเองที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android TV ซึ่งจากนั้นมาก็ไม่ได้มีข่าวคราวใดๆ มากนัก จากตอนที่ Xiaomi ได้เปิดตัวกล่อง Mi Box บนเวที Google ...

Read more