Tag: LIKE

Instagram เปิดให้ใช้งานฟีเจอร์ “ซ่อนจำนวนยอด Like” แล้วใน 6 ประเทศ

Instagram เปิดให้ใช้งานฟีเจอร์ "ซ่อนยอด Like" ซึ่งจะมีแค่เจ้าของโพสต์เท่านั้นที่สามารถจำนวนยอดไลค์ได้ เปิดให้ใช้งานแล้วใน 6 ประเทศ แต่ยังไม่มีประเทศไทย

Read more