Tag: Lights Out

ฟีเจอร์ ‘Lights Out’ ที่เพิ่มความมืดของ Twitter จะมีให้ใช้บน Android เร็วๆนี้

Twitter เพิ่มฟีเจอร์ "Lights Out" เข้าในการแสดงผล Dark Mode มืดขึ้น ช่วยหน้าจอใช้พลังงานน้อยลง จะมีให้ใช้งานบน Android เร็วๆนี้

Read more