Infobip เผยปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการบริหารความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในการบริการลูกค้า

Infobip ได้ออกรายงานภายใต้หัวข้อ ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง การบริหารความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในการบริการลูกค้า ไปสู่ยุคดิจิตอลนั้นคงเดินหน้าต่อไป

Infobip เปิดตัว Conversations การสื่อสารแบบ Omnichannel ระหว่างธุรกิจ และลูกค้าในทุกช่องทาง

Infobip ประกาศเปิดตัวโซลูชันการสื่อสารแบบ Omnichannel ใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ ‘Conversations’ ช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการศูนย์การติดต่อลูกค้า

Message us