Tag: Inbox

10% ของอีเมลตอบกลับจากแอพ Inbox ถูกเขียนโดย AI ของกูเกิล

นอกจากกูเกิลจะมีแอพ Gmail ที่เป็นแอพหลักในการเช็คอีเมลแล้ว  กูเกิลยังมีแอพอีกตัวที่ชื่อว่า Inbox ซึ่งเป็นแอพอีเมลในรูปแบบใหม่ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น ในแอพ Inbox นั้นมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart Reply ซึ่งจะช่วยทำการตอบอีเมลให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ  โดยจะใช้ AI เข้ามาอ่านอีเมลของผู้ใช้  จากนั้นวิเคราะห์หาว่าผู้ใช้น่าจะต้องการตอบอีเมลว่าอะไร ล่าสุดกูเกิลออกมาเผยข้อมูลว่าในปัจจุบันอีเมลตอบกลับจากแอพ Inbox บนโทรศัพท์มือถือกว่า 10% ...

Read more