Home Tags Image Search

Tag: Image Search

สื่อพบ WhatsApp กำลังทดสอบฟีเจอร์ค้นรูปเพื่อป้องกันข่าวปลอม

แหล่งข่าวพบ WhatsApp กำลังทดสอบฟีเจอร์ search by image ที่ช่วยตรวจสอบรูปภาพที่รับมาว่า เป็นเรื่องจริงหรือข่าวลวง
- Advertisement -

บทความล่าสุด